Algemene voorwaarden

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • BetereKommunicatie: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • de projecten: alle gerelateerde inhoud geproduceerd door de eigenaar;
  • klant: eigenaar van een van de projecten;
 • Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze algemene voorwaarden.
 • Het onderstaande is van toepassing op toekomstige en huidige klanten. Door klant van BetereKommunicatie te worden stemt u in met deze algemene voorwaarden.
 • De content is door BetereKommunicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, BetereKommunicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • Hoewel de projecten met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld kunnen er fouten in de techniek of inhoud voorkomen. BetereKommunicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke schade door verkeerde werking van de projecten. Oplossingen zullen toegepast worden wanneer problemen door de klant zijn gesignaleerd.
 • BetereKommunicatie is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Hoewel er met de grootst mogelijke zorg getest wordt is het voor BetereKommunicatie niet mogelijk alle problemen en onjuistheden te signaleren. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de klant om problemen en onjuistheden aan BetereKommunicatie te melden, alvorens deze worden opgelost.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 • Indien content inbreuk maakt op intellectuele rechten dient dit per email gemeld te worden aan BetereKommunicatie alvorens dit verwijderd kan worden van de website. Hierin dient duidelijk vermeld te worden waarop inbreuk gemaakt wordt en waar het intellectuele eigendom ligt.
 • Onderhoudswerkzaamheden worden in overleg met de klant gedaan voor €45,- exclusief btw. (21%) tenzij dit anders schriftelijk overeengekomen is.
 • Indien bij nieuwe opdrachten van te voren geen totaalprijs is afgesproken zal de opdracht achteraf gefactureerd worden met het uurtarief €45,- exclusief btw. (21%) tenzij dit anders schriftelijk overeengekomen is. De gewerkte uren zullen tussentijds eens in de 2 maanden of op verzoek van de klant door BetereKommunicatie schriftelijk gecommuniceerd worden.
 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Betere Kommunicatie zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Betere Kommunicatie) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 • Volgens de officiële regels is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘beterekommunicatie.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Betere Kommunicatie en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Daarnaast heeft Betere Kommunicatie Google Analytics ook zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder is het Analytics account van Betere Kommunicatie zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics cookie van Betere Kommunicatie een niet-privacy gevoelig functioneel first-party cookie dat essentieel is voor de bezoekers omdat daarmee de kwaliteit van Betere Kommunicatie gewaarborgd kan blijven. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.